logi mob

دیسک تاندوم

دیسک تاندوم

  • مناسب برای تراکتورهای سبک و سنگین
  • تنظیمات ساده برای بافت های خاکی متفاوت
  • مجهز بودن به یاتاقان
  • قابلیت خاکورزی بالا
  • شخم یکدست
  • عملکرد مطلوب در زمین با رطوبت بالا

به طور معمول پس از آنکه زمین های کشاورزی شخم زده شدند کلوخ هایی در زمین ایجاد می شود که برای خورد کردن آنها از دیسک های کشاورزی استفاده می شود.

آنها از جمله پرکاربردترین ابزار و ادوات در کشاورزی هستند که با خرد کردن کلوخ‌های زمین های کشاورزی و آماده کردن زمین برای کاشت ابزاری کابردی در خاکورزی ثانویه شناخته میشوند. همچنین باقی مانده‌ی ساقه های گیاهانی را که از کشت گذشته باقی مانده است همراه با خرد کردن علف های هرز و تداخل بذر با خاک  انجام می دهند.

دیسک زدن زمین های کشاورزی به جهت آماده سازی بستر برای بذر ، آیش تابستانه و مخلوط کردن کود شیمیایی و همچنین کنترل علف های هرز است. دیسک های ایده ال و با مقاومت بالا و وزن کافی در خاک بخوبی نفوذ می کنند توانایی که دیگر دستگاههای کشاورزی ندارند . دیسکها با چرخیدن از زمین های سنگلاخی عبور می کنند و خاکهای چسبیده را می شکنند.

در دیسک های تاندوم دودسته دیسک در قسمت جلو و دو دسته دیسک در قسمت عقب دستگاه وجود دارد . پره ها در ردیف جلوی دیسک ها معمولا کنگره دارند که برای خرد کردن علف های هرز کاربرد دارند و پره های دسته های عفب دستگاه لبه هایی صاف دارند که برای خرد کردن کلوخ ها استفاده می شود.

پیمایش به بالا