logi mob

دیسک تاندوم ۲۰ اینچ ۲۸ پر

دیسک تاندوم ۳۲ پر ۲۰ اینچ

دیسک تاندوم ۳۶ پر ۲۰ اینچ

انواع دیسک‌­های کشاورزی در عملیات خاک ورزی اولیه و خاک‌ورزی ثانویه و خرد کردن کلوخ‌های ناشی از شخم کاملا ً موثر هستند  و چنانچه از عملکرد آنان  برآورد می شود ، چیستاماشین با  انتخاب بهترین قطعات ، طراحی منحصر به فرد، کیفیت ساخت بالا و سرلوحه قراردادن نیازهای بخش کشاورزی کشور اقدام به تهیه انواع دیسک‌ نموده است.

آماده سازی زمین برای کشت سالانه، شخم زنی چراگاه، جنگل­‌کاری و بر هم زدن بقایای گیاهی و تهیه خاک با دانه‌­بندی مناسب جهت کشت بذر از موارد استفاده انواع دیسک ها می‌­باشد.

دیسک ها :
۱- بقایای گیاهان را به زیر خاک برده و با این عمل باعث افزایش مواد آلی زمین می شوند.
۲- میزان نفوذ پذیری آب را  در نتیجه پوک شدن خاک افزایش می دهند.
۳- به علت شخم زدن خاک هوا در آن نفوذ یافته  باعث افزایش میکروارگانیسم ها خواهند شد.
۴- باعث قابلیت جذب مواد معدنی به علت حل شدن مواد معدنی در خاک ، در اثر شخم زدن خواهند شد.
۵- ریشه های گیاهان درزمین شخم زده شده ، نفوذ و انتشار بهتری می یابد.
۶- علف های هزر، لارو و آفات گیاهی به وسیله‌ی دیسک ها به سطح زمین انتقال یافته و از بین خواهند رفت.

پیمایش به بالا