logi mob

کودپاش دامی و زراعی

بسیاری  از کشاورزان در زمینه تولید محصولات مختلف فعالیت دارند، لذا به منظور کاهش هزینه خرید برای این عزیزان شرکت چیستا ماشین  دستگاه‌های کودپاش در ابعاد و با قابلیت های مختلف  را تهیه و آماده توزیع کرده است که کاربرد آن در باغات،زراعت و کشت‌های ردیفی می‌باشد.

با توجه به درخواست و سفارش مشتریان کودپاش‌ها در  ابعاد، ظرفیت و سیستم‌‌ زیربندی متنوع و گوناگون و همچنین سیستم‌های ریزش متفاوت قابل سفارش‌گذاری است.

پیمایش به بالا