گاوداری

کودریز و ماسه ریز فری استال

کودریز و ماسه ریز فری استال در فری استال های دامپروری جهت شارژ ماسه بادی یا کود خشک در زیر پای دام  از دستگاهی با برد پاشش متناسب با طول فری استال استفاده می کنند که در راهروهای دامپروری و یا گاوداری حرکت کرده و مواد بستر ساز را به داخل فری استال هدایت می […]

کودریز و ماسه ریز فری استال بیشتر بخوانید »